Dotace nám byla přidělena Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě
Žádosti o podporu v rámci výzvy č. 97 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Informace o projektu:

Název: Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Solar Turbines

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013921

Stručná anotace: Projekt je zaměřen na proškolení zaměstnanců firmy Solar Turbines, a to napříč firmou ve 3 pobočkách. Zaměstnanci se budou školit v několika tématech, v měkkých dovednostech, obecném IT, technických dovednostech a účetních a právních kurzech. Konkrétní obsahy kurzů byly specifikovány na základě zjištěných vzdělávacích potřeb našich zaměstnanců. Tyto potřeby odpovídají „pracovním povinnostem“ našich zaměstnanců.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 771 808 Kč

Začátek a předpokládaný konec projektu: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022